Planificació i documentació Benestar i Drets socials

Planificació i documentació Benestar i Drets socials

Plans Estratègics

  • Pla estratègic de l'Àrea de Benestar i Drets Socials
  • Pla estratègic de subvencions de l'Àrea de Benestar i Drets Socials
  • Pla d'igualtat entre homes i dones de l'Ajuntament de Palma
  • Pla Estratègic Ciutat Web Pla Estratègic Palma
  • Pla Litoral de Ponent Web Pla Litoral de Ponent

Documentació

Publicacions

Data darrera modificació: 30 de maig de 2023

Menú de navegació