Gent major

Gent major

INFORMACIÓ SOBRE DEPENDÈNCIA

L’Ajuntament de Palma no té competències en matèria d’atenció a persones amb dependència donat que l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, en l’article 30.15, assigna a la Comunitat Autònoma la competència exclusiva, entre altres matèries, en acció i benestar social; polítiques de protecció i suport a les persones amb discapacitats físiques, psíquiques i sensorials, i polítiques d’atenció a les persones dependents. Enllaç directe a la Direcció General de Dependència del Govern Balear https://www.caib.es/sites/dgdependencia/ca/bienvenida-16181/

 

Data darrera modificació: 2 de maig de 2024