Dimensió comunitària

Dimensió comunitària

Consisteix en l’acció conjunta i consensuada entre entitats, serveis i persones residents en un barri per a millorar la qualitat de vida i la convivència social d’una comunitat, (barri). 
És tracta de treballar col·lectivament objectius col·lectius orientats a una triple finalitat: l’apoderament, (individual, grupal i comunitari), la millora de les condicions de vida i la inclusió i/o l’enfortiment de les relacions democràtiques entre els col·lectius. 
A més de treball directe del personal dels centres de serveis socials, l’Ajuntament té un Servei d’Intervenció Comunitària (SIC) pactat amb diverses entitats no lucratives de Palma mitjançant a signatura de Convenis singulars.

  • PROJECTES DE BARRI
  • Actuació “ARA VENC” amb gent gran (intervenció sobre solitud no desitjada)
  • Banc d’activitats
  • Esdeveniments comunitaris


Centres de serveis socials

Data darrera modificació: 20 de desembre de 2023