Publicador de continguts

Servei Menjar a Domicili

El servei de menjar a domicili és un servei dirigit a persones grans i/o a persones amb una discapacitat, (reconeguda amb certificat oficial), que presenten dificultats d'autonomia.
 

Consisteix en la provisió de menús elaborats i la seva distribució al domicili. Els menjars es presenten en dietes adequades a cada persona.
 

L’accés és fa per via:

Document adjunt: Reglament Serveis Atenció Domiciliària

Data darrera modificació: 30 de novembre de 2023