Publicador de continguts

Gent major

INFORMACIÓ SOBRE DEPENDÈNCIA

L’Ajuntament de Palma no té competències en matèria d’atenció a persones amb dependència donat que l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, en l’article 30.15, assigna a la Comunitat Autònoma la competència exclusiva, entre altres matèries, en acció i benestar social; polítiques de protecció i suport a les persones amb discapacitats físiques, psíquiques i sensorials, i polítiques d’atenció a les persones dependents. Enllaç directe a la Direcció General d'Atenció a la Dependència del Govern Balear

Data darrera modificació: 8 de febrer de 2024