Publicador de continguts

Equip de primera atenció de serveis socials (EPASS)

Porta d’entrada única, indistintament del barri de residencia a Palma, per accedir per primera vegada als serveis socials o quan fa més de 6 mesos que es va rebre atenció a un centre de serveis socials.

Aquest servei únic per accedir als serveis socials garanteix una valoració que redueix la discrecionalitat, garanteix la igualtat d’accés i temps d’espera, la igualtat d’atenció i valoració, així com la igualtat amb l’assignació de recursos econòmics.

 

Serveis que ofereix:

  • Primera valoració i tractament professional en condicions d’igualtat a través de procediments reglamentats comuns per a totes les persones ateses
  • Prestació d’informació, assessorament, orientació i derivació al servei o centre més adient
  • Garantia de tenir un professional de referència a qui adreçar-se
  • Garantia de tramitació de les prestacions d’urgència social per la cobertura de necessitats bàsiques vitals, (prèvia valoració professional de la situació econòmica)
  • Per situacions d’emergència 

 

Horari d’atenció al públic:   

  • MATINS: dilluns a divendres 9.00 h - 14.00 h
  • HORABAIXA: dimarts 16.30 h - 18.30 h (durant les vacances escolars d’estiu no hi ha atenció l’horabaixa)

Ubicació: Plaça Espanya s/n Google Maps EPASS

Telèfon: 971 22 58 98

 

Documents adjunts:

  • Document referència EPASS
  • Catàleg de prestacions econòmiques de serveis socials
  • Reglament  Prestacions Econòmiques

Data darrera modificació: 15 d’abril de 2024